مطالب مرتبط:

شمار وزیران سلب صلاحیت شده به شش رسید

مجلس نماینده‌گان افغانستان برای سومین روز پی‌هم به جلسۀ استجواب وزیران ادامه داد و در دومین اقدام، برای سه‌وزیر دیگر در غیاب‌شان به خاطر دادن رای مثبت یا منفی صندوق گذاشت

مطالب اخیر