مطالب مرتبط:

وزیران شهرسازی و عدلیه مورد تایید مجلس قرار گرفتند اما وزیر تحصیلات عالی سلب اعتماد شد

وزیران شهر سازی، عدلیه و تحصیلات عالی امروز(دوشنبه ۲۴ عقرب) بخاطر مصرف نکردن بودجه حداقل ۷۰٪ شان به مجلس فراخوانده شد.

مطالب اخیر