مطالب مرتبط:

داد و ستد تجارتی میان افغانستان و ایران افزایش یافته‌است

مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان از گسترش داد و ستد تجارتی میان افغانستان و ایران خبر می‎دهند. صیام الدین پسرلی سخنگوی این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که سال گذشته افغانستان ب...

مطالب اخیر