مطالب مرتبط:

۲۷ درصد از خاک افغانستان آلوده به ماین و مواد منفجر ناشده است / اداره ماین پاکی از ۲۰۰۳ تاکنون با مشکل شدید مالی مواجه است

اداره ماین پاکی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گوید که هنوز هم ۲۷ درصد از خاک افغانستان پوشیده از ماین و مواد منفجر ناشده ناشی از جنگ‌های قبل و بعد از سال ۲۰۰۱ می‌باشد.

مطالب اخیر