مطالب مرتبط:

وزیر تحصیلات عالی سلب صلاحیت گردید

فریده مومند، وزیر تحصیلات عالی با 63 رأی تأیید و 131 رأی عدم اعتماد و 3 رأی سفید و 4 رأی باطل از سوی مجلس نمایندگان رد صلاحیت گردید.

مطالب اخیر