مطالب مرتبط:

رد صلاحیت وزیر تحصیلات عالی و ابقای وزیران شهرسازی و عدلیه

مجلس نمایندگان در سومین نشست استیضاحیه خود وزیر تحصیلات عالی را سلب صلاحیت و وزیران شهرسازی و عدلیه را ابقا کرد.

مطالب اخیر