مطالب مرتبط:

از دومین سالروز شهادت شهید عزیزالله نجفی و نهمین سالروز شهادت سید مصطفی کاظمی در هرات گرامیداشت به عمل آمد

از دومین سالروز شهادت شهید عزیزالله نجفی و نهمین سالروز شهادت سید مصطفی کاظمی در هرات گرامیداشت به عمل آمد

مطالب اخیر