مطالب مرتبط:

وزارت دفاع: ماهانه یک صد و چهل و دو تن از اثر انفجار ماین در افغانستان کشته و زخمی می شوند

وزارت دفاع: ماهانه یک صد و چهل و دو تن از اثر انفجار ماین در افغانستان کشته و زخمی می شوند

مطالب اخیر