مطالب مرتبط:

پروسه استیضاح سه وزیر دیگر کابینۀ افغانسان امروز ادامه دارد

پس از رأی زنی‎های شدید، اعضای ولسی جرگه تصمیم گرفتند تا پروسه استیضاح وزرا را ادامه دهند و سر انجام صندوق‎ها برای رأی دهی سلب صلاحیت یا ابقای وزرا گذاشته شده‎است. معضل استیضای وزرا...

مطالب اخیر