مطالب مرتبط:

بازخواست پارلمان؛ کابینه فرو می‌پاشد؟

لرزش در کابینه زمانی شروع شد که گزارش ادارهٔ عالی تفتیش در مورد مصرف بودجهٔ سال گذشته منتشر شد. گزارشی که نشان می‌دهد، بیش از نیمی از بودجهٔ عادی و انکشافی وزارت‌خانه‌ها مصرف نشده است و ۲۶درصد پروژه‌ها نیز اجرا نشده‌اند. اکنون پارلمان تصمیم گرفته که وزرایی که دست‌کم ۷۰درصد بودجهٔ انکشافی و عادی‌شان را مصرف نکرده‌اند، طرح‌های توسعه‌ای‌شان را اجرا نکرده‌اند و یا مرتکب تخطی قانونی (بازنگرداندن پولی که قبل از اجرای پروژه از وزارت مالیه گرفته شده)، شده‌اند.

مطالب اخیر