مطالب مرتبط:

افزایش حضور داعشیان در پاکستان

پولیس پاکستان و کارشناسان می گویند که حضور جنگجویان داعش در پاکستان در حال افزایش است.

مطالب اخیر