مطالب مرتبط:

ملل متحد خواستار کمک ۱۵۲ میلیون دالر برای تهیه غذا برای بازگشت کنندگان افغان شد

‍برنامه غذایی ملل متحد در افغانستان خواستار کمک ۱۵۲ میلیون دالری برای تهیه سر‍پناه، کمک های صحی و غذا برای برگشت کنندگان افغان شده است.

مطالب اخیر