مطالب مرتبط:

ولسی جرگه افغانستان به روند استیضاح غیابی وزرا ادامه می‌دهد

ولسی جرگه افغانستان می گوید، به استیضاح یازده وزیر باقی مانده که بودجه انکشافی تعیین شده وزارت خانه های شان را از اندازه تعیین شده کمتر مصرف کرده اند، ادامه می دهد. ولس...

مطالب اخیر