مطالب مرتبط:

هفت پروژه انکشافی کوچک در بامیان به بهره برداری سپرده شد

در این اواخر ۷ پروژه کوچک عام المنفعه به ارزش ۵۰ میلیون افغانی در چندین قریه مرکز بامیان به بهره برداری سپرده شد که بودجه این پروژه ها از طرف دولت جاپان پرداخت شده است. محمد طاهر زهیر وال...

مطالب اخیر