مطالب مرتبط:

وقتم را پای حرف‌های ترامپ و کلینتون تلف نکردم

رئیس جمهور سوریه با بیان اینکه وی هیچ اهمیتی به اظهارات کلینتون و ترامپ در جریان سخنرانی‌های انتخاباتی آنها نداده است، گفت: این دو صادق نیستند و ما به هیچیک از آنها اعتماد نداریم.

مطالب اخیر