مطالب مرتبط:

ملل متحد درخواست کمک ۱۵۲ میلیون دالری برای ‍برگشت کنندگان افغان کرد

‍پروگرام غذایی ملل متحد در افغانستان خواهان کمک ۱۵۲ میلیون دالری برای تهیه سر‍پناه، کمک های صحی و غذا برای برگشت کنندگان افغان شد.

مطالب اخیر