مطالب مرتبط:

طالبان چگونه به پایگاه‌های امنیتی نفوذ می‌کنند؟

پایگاه بگرام یکی از مجهزترین پایگاه‌های نظامی خارجی در افغانستان است. برای وارد شدن به این پایگاه، باید کارت‌های ورود مخصوص داشت و با وجود این کارت‌ها بازرسی بدنی دقیقی نیز از واردشوندگان صورت می‌گیرد. با این حال یک تروریست می‌تواند وارد این محوطه شود.

مطالب اخیر