مطالب مرتبط:

وزیر داخله: دست آوردهای دشمن طوری که بیان می شود نیست

وزارت امور داخلۀ افغانستان می‌گوید دست‌آوردهای جنگ‌جویان مخالف مسلح دولت آن‌چنانی که بازتاب داده می‌شود نیست

مطالب اخیر