مطالب مرتبط:

پارلمان به روند استیضاح وزرا ادامه می‌دهد

هیات اداری پارلمان می گوید که مجلس به استیضاح یازده وزیر باقی مانده که بودجه انکشافی تعیین شده وزارت خانه‌های‌شان را از اندازه تعیین شده کمتر مصرف کرده‌اند، ادامه می‌دهد.

مطالب اخیر