مطالب مرتبط:

طلوع نیوز، خبر ساعت ده ، ۲۳ عقرب ۱۳۹۵

سلب صلاحیت بی‌پشینه وزیران کابینه از سوی مجلس نماینده‌گان پرسش‌های جدی‌یی را به بار آورده‌است. شماری از آگاهان می‌گویند که اعضای مجلس به‌گونه غیر حرفه‌یی در کار استیضاح وزیران کابینه، عمل می‌کنند.

مطالب اخیر