مطالب مرتبط:

زنان افغانستان را قربانی مسایل سیاسی نکنید!

خانم مسکانین سفیر فنلاند که در گردهمایی تطبیق و نظارت از پلان عمل ملی در مورد زنان، صلح و امنیت در کابل صحبت میکرد گفت که باید از هرگونه عقب رفتن بانوان افغان به گذشته ها، جلوگیری شود.

مطالب اخیر