مطالب مرتبط:

مساعدت با بیش از ۲۰۰ خانواده بیجا شده در ولایت فاریاب

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فاریاب با همکاری موسسات UNHCR، NRC و UNICEF از ۱۰ الی ۱۷ عقرب سال روان برای ۲۰۶…

مطالب اخیر