مطالب مرتبط:

استیضاح و دلایل موجه استیضاح

سر مقاله: مجلس نمايندگان، وزرايي را که هفتاد در صد بودجه خود را به مصرف نرسانده اند به مجلس فرا مي خواند تا در مورد مصرف نشدن بودجه آن وزارت توضيح دهند. نمايندگان هشدار داده اند؛ چنانچه توضيحات وزراء قناعت اعضاي مجلس نمايندگان...

مطالب اخیر