مطالب مرتبط:

آغاز تخریب ساختمان های غیرقانونی در کابل

شهرداری کابل در یک اقدام بی‌پیشینه چندین ساختمان غیرقانونی را چهارشنبه سرطان در ناحیه‌های یازدهم و هشتم کابل تخریب کرد

مطالب اخیر