مطالب مرتبط:

بازداشت 321 مظنون به جرایم مختلف در کابل

فرمانده پولیس کابل از بازداشت بیش از ۳۲۱ مظنون در پیوند به جرایم مختلف جینایی از سوی پولیس خبر می دهد

مطالب اخیر