مطالب مرتبط:

افزایش دوبرابر جمعیت افغانستان تا سال 2050

صندوق جمعیت سازمان ملل در یک نشست خبری گفت که نزدیک به ۶۰ درصد دختران افغانستان پیش از وقت ازدواج می‌کنند؛ از همین رو جمعیت افغانستان به سرعت رو به افزایش است و تا سال ۲۰۵۰ میلادی جمعیت افغانستان دو برابر خواهد شد

مطالب اخیر