مطالب مرتبط:

شکایت شهروندان از ناکارآمدی شورای ولایتی غزنی

کار وکلای شورای ولایتی تنها به داخل دفتر اداره این شورا خلاصه نمی گردد، بلکه وکلا برای مشاوره و بررسی مشکلات مردم و نظارت از کار ادارات بیرون از شورا، بیشتر مصروف اند و به همین علت وقتی که مردم مراجعه می کنند و وکلا را در دفتر اداره شورا نمی بینند، شکایت می کنند که وکلا غیر حاضر اند.

مطالب اخیر