مطالب مرتبط:

رئیس‌جمهورغنی: ما در صدد تقابل با ولسی جرگه نمی‌باشیم

مطالب اخیر