مطالب مرتبط:

ریچارد فیکس به حیث سفیر جدید آسترالیا به افغانستان معرفی شد

آسترالیا ریچارد فیکس یک دیپلومات تجربه کار اش را به حیث سفیر جدید آن کشور به افغانستان معرفی کرده است ریچارد فیکس، قبلاً به حیث معاون سفیر آسترالیا در بغداد ایفای وظیفه می کرد و پیش ا

مطالب اخیر