مطالب مرتبط:

تعطیلی سفارت امریکا در کابل

پس از حمله طالبان بر پایگاه نیروهای امریکایی در بگرام و حمله بر سفارت آلمان در شهر مزار شریف سفارت امریکا ...

مطالب اخیر