مطالب مرتبط:

مردان مسلح ناشناس شماری از نماز گزاران اهل تشیع در فاریاب را هدف قرار دادند

مردان مسلح ناشناس سوار بر یک خودرو در ناحیه اول شهر میمنه مرکز فاریاب شام دیروز بر روی نماز گزاران اهل تشیع در برابر یک تکیه خانه آتش گشودند.

مطالب اخیر