مطالب مرتبط:

فرمان تقنینی انتخاباتی رد شده و نیاز به دو ثلث آرای مجلس ندارد

نشست کمیته مختلط شورای ملی روز سه شنبه گذشته با حضور۱۰ عضومجلس نمایندگان و۱۰ عضو مجلس سنا، برگزارشد و اعضای این کمیته پس ازدوساعت بحث و گفتگو روی فرمان تقنینی انتخاباتی موفق نشدند به توافق برسند

مطالب اخیر