مطالب مرتبط:

برگزاری نشست مشورتی با رهبران و بزرگان سیاسی و جهادی کشور در ارگ

به سلسلۀ مشورت ها در مورد مسایل عمدۀ ملی، امنیتی و سیاسی، روز گذشته نشست مشورتی با رهبران و بزرگان سیاسی و جهادی کشور،…

مطالب اخیر