مطالب مرتبط:

ماهانه ۱۴۲نفر قربانی مین‌های جاسازی شده در افغانستان می‌شوند

اسلم سیاس رئیس کمیته مبارزه با حوادث افغانستان اعلام کرد که مین‌های جاسازی شده در این کشور هر ماه بطور متوسط ۱۴۲ نفر قربانی می‌گیرد.

مطالب اخیر