مطالب مرتبط:

بیجا شدن ۱۳ هزار خانواده در اثر افزایش نا امنی ها در ولایت فاریاب

دولت فقط توانسته است که به ۳۰۰ خانواده سرپناه دهد در حالی که نزدیک به ۱۳ هزار خانواده در فاریاب بیجا شده اند .

مطالب اخیر