مطالب مرتبط:

دفتر والی تخار خبر ممنوع شدن بعضی فعالیت زنان در این ولایت را رد کرد

سنت الله تیمور، سخنگوی والی تخار گزارش های منتشر شده مبنی بر ایجاد محدودیت بر بعضی فعالیت زنان در این ولایت را تکذیب کرد

مطالب اخیر