مطالب مرتبط:

جنرال نیکلسون و راحیل شریف در مورد همکاری با روند صلح افغانستان صحبت کردند

فرمان‌دۀ نیروهای امریکایی در افغانستان و رییس ستاد ارتش پاکستان در دیدار دوجانبه گفت‌گوهای صلح افغانستان را به بحث گرفتند

مطالب اخیر