مطالب مرتبط:

تقابل حکومت و مجلس بر سر استیضاح وزرا

روند استیضاح وزرای کابینه توسط مجلس با واکنش تند حکومت مواجه شده و رییس جمهوری پس از سلب صلاحیت سه وزیر کابینه، طی یک مکتوبی از مجلس خواسته است که ادامه این روند را برای مدتی به تعویق اندازد.

مطالب اخیر