مطالب مرتبط:

محور: ناظران: حکومت و پارلمان به منافع ملی عمل نمی‌کنند

نهاد‌های ناظر انتخابات می‌گویند که حکومت و پارلمان در کار اصلاح نظام انتخابات به سود منافع ملی نه، بل به سود خودشان عمل می‌کنند

مطالب اخیر