مطالب مرتبط:

فراغت ۲۵۰ انجینیر از برنامه ارتقای ظرفیت

پیام آفتاب برگزاری دوره‌های آموزشی ظرفیت سازی از سوی نهادهای ملی و بین‌المللی در کشور سبب رشد منابع بشری و ایجاد کار می‌شود مسئولان اداره اقتصاد هرات در مراسم فراغت ۲۵۰ انجینیر فارغ‌التحصیل از دوره آموزشی توسعه کار در افغانستان، بر بلند بردن توانایی‌های کارمندان اداره‌های دولتی تأکید می‌کنند

مطالب اخیر