مطالب مرتبط:

بازداشت فرمانده مشهور طالبان در قندوز

پیام آفتاب: قوماندان بلال، از فرماندهان مشهور طالبان در قندوز بازداشت شد

مطالب اخیر