مطالب مرتبط:

«الجزیره» قطر تنها شبکه مجاز در نزد داعش است

شبکه قطری «الجزیره» همچنان به حمایت های خود از گروه تروریستی ـ تکفیری داعش ادامه می دهد.

مطالب اخیر