مطالب مرتبط:

۴ مورد نقض آتش بس/یک شهید و ۱۸ زخمی در حملات تروریست ها به حلب

تعداد مناطق و گروه های مسلحی که به آتش بس در سوریه پیوسته اند هیچ تغییری نداشته و به ترتیب ۲۰۰ منطقه و ۶۱ گروه باقی مانده است

مطالب اخیر