مطالب مرتبط:

ضرب الاجل یک ساعته مجلس به وزرای مالیه، معارف و ترانسپورت برای حضور در پارلمان

پیام آفتاب: در صورت عدم حضور وزرا، صندوق رای گیری گذشته خواهد شد و نمایندگان در رابطه با ادامه کار وزیران تصمیم گیری می کنند.

مطالب اخیر