مطالب مرتبط:

طلوع نیوز، خبر ساعت ده ، ۲۲ عقرب ۱۳۹۵

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در نخستین نشست علنی به روز شنبه، دو پروندۀ فساد اداری را بررسی کرد.

مطالب اخیر