مطالب مرتبط:

انتقاد برخی از فعالان مدنی و نماینده‌گان پکتیا از حکومت

شماری از فعالان مدنی و نماینده گان ولایت پکتیا از کم کاری های دولت در این ولایت انتقاد می کنند. آنان می گویند، پروژه های انکشافی، خدمات صحی و دسترسی مردم به آموزش چنان که وعده داد...

مطالب اخیر