مطالب مرتبط:

امریکا، ناتو و شماری از کشورها، حملۀ بگرام را نکوهش کردند

وزیر دفاع امریکا، مقام های ناتو و شماری از کشور ها، حمله دیروز در پایگاه نظامی بگرام را نکوهش کرده اند. در حمله دیروز در بگرام چهار امریکایی کشته شدند و ۱۶ سرباز آنکشور با یک نظامی پولندی زخ...

مطالب اخیر