مطالب مرتبط:

نشست مشورتی برای برگزاری انتخابات پارلمانی برگزار شد

یک نشست مشورتی به منظور آمادگی ها برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی با حضور رییس جمهور شخصیت های ملی و جهادی در ارگ برگزار شد.

مطالب اخیر