مطالب مرتبط:

ریاست تربیت بدنی از هفته‌ی مبارزه علیه مواد مخدر تجلیل به عمل آورد

ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان از هفته‌ی مبارزه علیه مواد مخدر درکابل و با شعار مواد مخدر مار به تباهی می کشاند، علیه آن بسیج شویم تجلیل کرد

مطالب اخیر