مطالب مرتبط:

تردد اتباع خارجی در ایام اربعین از مرز مهران ممنوع است

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، گفت: تردد افراد بیگانه و اتباع خارجی از مرز مهران ممنوع است و این افراد باید از مسیر خوزستان با رعایت قوانین و مقررات پلیس تردد کنند.

مطالب اخیر